København / Aarhus

 

Henrik Glahn Standnr.: B3
   

 

Udgangspunktet for mine skulpturer er søgen efter det nye. I rum og form. Med udgangspunkt i psykologiske spændingsfelter gående mod det spirituelle rum. Formsproget er abstrakt, men med klarer paraleller til det kropslige. Udtrykkene spænder mellem det geometriske og designede, og over i det organiske og intuitive. Materialerne er enten gips eller beton, hvor sidstnævnte udmærker sig ved at være vejrsikret og kan derfor placeres både inde og ude.

Sociale medier
> Facebook
> Instagram

 

 

 

Produktioner

     
 
     
 
     
 
     
 

Her finder du Henrik Glahn